Een overzicht van de beschikbare projecten

Ter informatie

• Op deze pagina vindt je alle beschikbare projecten.

• Onder de voorpagina van het project zie je een link, die naar de informatiepagina leidt.

• Op de informatiepagina vind je per project allerlei relevante informatie.

• Per project zijn twee of vier prijzen aangegeven. Het systeem van publishing on demand (pod) maakt het mogelijk docenten met verschillende wensen op hun wenken te bedienen. Er is een gebrocheerde versie met zwart-wit binnenwerk, een gebrocheerde versie met kleurenbinnenwerk, een gelijmde versie met zwart-wit binnenwerk en een gelijmde met kleurenbinnenwerk. Wanneer een boek de 64 pagina's overschrijdt, is alleen de gelijmde versie beschikbaar.

• Op de informatiepagina is onderaan een link beschikbaar, waarmee men naar de inhoud van het project kan gaan. Wat je te zien krijgt is een flash-document, waarin onderaan navigatiepijlen beschikbaar zijn om vooruit en achteruit te gaan. Daarnaast is er ook een zoomknop om het bestand groter te maken op de monitor. Om begrijpelijke redenen zijn de download- en printbuttons niet aanwezig. Het is een document om alleen te lezen.

• Wie de tekst in een flashloze-omgeving wil bekijken, krijgt hetzelfde te zien als de flashbezitter. De tekst van het project verschijnt ook zonder problemen op een tablet als de Ipad.

• Docenten die prijs stellen op een eigen geassembleerd curriculum hebben uiteraard de mogelijkheid naar willekeur uit de beschikbare projecten te putten om op die manier een op de eigen situatie toegespitst boekwerk te laten vervaardigen. Wie een indicatie wil van de prijsstelling in deze moet uitgaan van een tien procent hogere prijs vanwege de extra werkzaamheden die eraan verbonden zijn.

• We hebben ook die versies opgenomen die op grond van latere evaluaties verder aangepast of gewijzigd zijn. Bij de Newmanprojecten geeft het jaartal aan, wanneer ze in gebruik genomen zijn.

• De projecten hieronder zijn in enkele groepen ingedeeld:

a. Te Denken Geven, de projecten gebruikt in het levensbeschouwelijk curriculum op het Newmancollege te Breda

b. Queeste en Te Denken Geven, tweede fase, van de sectie levensbeschouwing van de KSE te Etten-Leur

c. Mavo-gerelateerde projecten

d. De overige projecten, die deels de basis vormden van het uiteindelijk ingevulde curriculum.

a. De Newmanprojecten - Te Denken Geven

tdgo1-newman
tdgo2
tdgo3-2011
tdghv4-2011
tdgh5-2011
tdgtf6
tdgo3-2010
tdgo1-2010
tdgv5-2011
tdghv4-2010
tdgh5-2010
tdgtf7
tdg1-tf
tdg3-tf
tdgtf4
tdgv5-2010
v13
tdgtf3
tdgtf2
v02
v15
tdgtf1
queeste4
queeste3
queeste2
queeste1
surfen
lom
v06
tdgtf8
v071
tdgo1-ksemavo

b. De KSE-projecten

c. Mavo-gerelateerde projecten

d. Overige projecten

mvhb

tdgo1-2011

tdgo2-2011

tdgo3-2011

tdghv4-2011

tdgh5-2011

tdgv5-2011

tdgo1-2010

tdgo3-2010

tdghv4-2010

tdgh5-2010

tdgv5-2010

queeste1

queeste2

queeste3

tdgtf2-kse

queeste4

tdgtf1-kse

tdgtf1

tdgo1-ksemavo

surfen

lb op maat (lom)

tdgtf3-kse

V071

mensen van het boek

V15

tdgtf7

tdgtf6

tdgtf4

V13

tdgtf8

V02

V06

tdgtf3